Bauausführung / Montage

Realizacja budowy

Doradca ds. energetycznych ustali dla Państwa domu zapotrzebowanie na ciepło i obliczy współczynnik wydatków na instalację (ep) dla ogrzewania.

Im mniejszy współczynnik instalacji, tym wydajniejsze jest ogrzewanie i mniejsze koszty ogrzewania. Dzięki temu mogą Państwo szybciej osiągnąć standard domu energooszczędnego. Nasz średni współczynnik wydatków na instalację zawiera się w przedziale 0,53 do 0,64 w zależności od obiektu i standardu jego izolacji. Ponadto ogrzewania porównywane są za pomocą rocznego współczynnika godzin pracy i współczynnika wydajności (COP). Uznany i potwierdzony przez bank rozwoju KfW roczny współczynnik godzin pracy ACALOR wynosi około 4,51.

NAJLEPSZYM dowodem na wydajność ogrzewania jest jednak zużycie odnotowywane przez klienta. Na tej podstawie mogą Państwo stwierdzić, w jaki sposób rzeczywiście w praktyce funkcjonuje ogrzewanie.
Więcej informacji:
>> Dane naszych klientów dotyczące zużycia
Jeżeli Państwa instalacja jest zaplanowana, wówczas otrzymają Państwo od nas opracowanie dotyczące systemu ACALOR wraz z koniecznymi danymi z rysunkami i opisami oraz wskazówkami dotyczącymi przygotowania:

 • dla inwestorów budowlanych (konieczne przepusty przez podłogę i ściany),

 • dla firmy elektroinstalacyjnej (karty danych systemu na potrzeby podłączenia w domu, dane dotyczące przekrojów kabli w instalacji elektrycznej, rozmieszczenia termostatu w domu i koniecznych gniazd sieciowych)

 • dla firmy instalującej sanitariaty (podłączenie pompy ciepła do wody użytkowej)


 • Uwzględniając świadectwo energetyczne obiektu określimy rzeczywiste zapotrzebowanie domu na energię, zinterpretujemy obciążenie grzejnikowe systemu ACALOR, wyznaczymy odstępy i długości rur w ogrzewaniu podłogowym oraz obliczymy dokładną ilość czynnika chłodniczego.

  Dzięki temu zapewniamy, że system ACALOR zostanie optymalnie dostosowany do Państwa domu i osiągnięty zostanie pożądany oszczędny i bezawaryjny sposób funkcjonowania instalacji.
  Więcej informacji:
  >> Dane naszych klientów dotyczące zużycia
  Nie oferujemy Państwu pojedynczych komponentów, lecz wyłącznie usługi w celu zapewnienia w pełni funkcjonującego systemu ACALOR wraz z ogrzewaniem podłogowym i jego komponentami wraz z pracami dodatkowymi w stałej cenie.

  Obejmuje ona także roboty ziemne, wykonanie fundamentu dla jednostki zewnętrznej i podłączenie instalacji elektrycznej urządzenia. Mogą więc Państwo w spokoju dokonywać kalkulacji na podstawie stałej ceny. Usługi, których nie świadczymy, zostaną dokładnie wymienione w ofercie, aby mogli Państwo uwzględnić je w swojej kalkulacji. Nazywamy to pakietem „all inclusive“.
  Więcej informacji:
  >> Dane naszych klientów dotyczące zużycia
 • Kiedy i jaki rodzaj energii mogą Państwo wykorzystać w sensowny sposób?
 • W jaki sposób mogą Państwo na przykład zastosować instalację fotowoltaiczną?
 • Czy konieczna jest instalacja wentylacyjna? Sensowne rozwiązanie z rekuperacją ciepła czy bez?
 • W jaki sposób uzyskać dom plus energetyczny?
 • Jak wysokie będą moje prognozowane koszty ogrzewania?


 • Z chęcią udzielimy Państwu porad i z pewnością dostarczymy Państwu stosownej odpowiedzi.
  Przejdź do kontaktu
  Więcej informacji:
  >> Dane naszych klientów dotyczące zużycia

  Przebieg montażu systemu ACALOR

  Przed rozpoczęciem budowy wspólnie z nami poczynione zostały przygotowania planistyczne na przykład poprzez wyznaczenie lokalizacji (na zewnątrz i wewnątrz)… Opracowanie techniczne jest już dla Państwa gotowe.

  Wraz z potwierdzeniem zlecenia otrzymują Państwo do wstępnego przejrzenia szczegółową listę dotyczącą przebiegu montażu wraz ze wskazówkami dotyczącymi przygotowań.

  1. Przygotowania do pierwszego etapu budowy
  Budowa obiektu w stanie surowym została zakończona. Teraz opłaca się skorzystać z naszego wypróbowanego planistycznego przygotowania montażu. Wiedzą Państwo, gdzie konieczne są konkretne przepusty przez ściany lub podłogi. Dzięki temu mogą Państwo oszczędzić pieniądze i zapobiec konieczności przeprowadzania dodatkowych prac, które można zrealizować tylko ponosząc niepotrzebnie dodatkowe koszty.
  Więcej informacji:
  >> Dane naszych klientów dotyczące zużycia
  Wyznaczone terminy umożliwiają Państwu zapewnienie przebiegu budowy bez zakłóceń.

  Otrzymają Państwo od nas dokładną informację na temat terminu montażu i czasu jego trwania. Dzięki temu mogą Państwo dokładnie zaplanować kolejne etapy budowy.

  Zgodnie z życzeniem pozostajemy w stałym kontakcie z Państwem lub Państwa wykonawcami i ustalamy termin.
  Więcej informacji:
  >> Dane naszych klientów dotyczące zużycia
  Tynki wewnętrzne i izolacja podłogowa wraz z folią mocowaną zszywkami muszą być skończone.
  Ponadto powinno być wykonane ocieplenie dachu, uszczelnienie okien i drzwi po zamontowaniu.

  W dwa dni wykonywane będą ogrzewanie podłogowe i konieczne piony instalacyjne oraz rozdzielacze obwodów grzejnych. Fundamenty dla urządzenia ACALOR wraz ze stalową konstrukcją. Rury ogrzewania podłogowego napełniane są azotem i poddawane próbie szczelności pod ciśnieniem 30 bar. Bezpośrednio po tym można rozpocząć prace polegające na ułożeniu jastrychu.
  Więcej informacji:
  >> Dane naszych klientów dotyczące zużycia
  Po wyłożeniu jastrychu faza jego schnięcia trwa od 10 do 21 dni. Następnie po tym etapie można go wygrzewać.
  Więcej informacji:
  >> Dane naszych klientów dotyczące zużycia
  Już przed rozpoczęciem pierwszej fazy budowy zostaje ustalany przewidywany termin ukończenia prac (drugi etap budowy).
  Dokładny termin montażu jest wspólnie ustalany i potwierdzony.
  Więcej informacji:
  >> Dane naszych klientów dotyczące zużycia
  W ciągu dwóch dni zakończy się ustawianie pompy ciepła do wody użytkowej, instalacja jednostki zewnętrznej i rozdzielacza przewodów grzejnych. Teraz system ACALOR jest gotowy do pracy. Nasi technicy uruchomią i zaprogramują system ACALOR, wdrożą inwestorów, wyjaśnią kwestię ustawień głównego termostatu z uwzględnieniem zainstalowanych fabrycznie funkcji. Nastąpi wspólne uruchomienie fazy nagrzewania jastrychu.

  Główny termostat ACALOR mierzy temperaturę pomieszczenia. Z reguły proces zostaje zakończony po ok. 200 godzinach.

  Nagrzewanie jastrychu przeprowadzane jest wyłącznie z wykorzystaniem pracy naszego systemu ACALOR. Nie wykorzystujemy przy tym żadnego dodatkowego ogrzewania elektrycznego (grzałki), a to znajduje odzwierciedlenie w kosztach energii elektrycznej.

  Przykładowe koszty zużycia energii elektrycznej:
  W przypadku programu nagrzewania jastrychu trwającego 200 h średnie zapotrzebowanie 500 kWh prądu. Przy 0,55 PLN/kWh daje to kwotę w wysokości 275 PLN.
  Opinie klientów
  >> Jak nasi klienci oceniają zrealizowany przez nas montaż
  >> Opinia klienta na temat montażu
  Więcej informacji:
  >> Dane naszych klientów dotyczące zużycia