Bauausführung / Montage

Realizacja budowy

Doradca ds. energetycznych ustali dla Państwa domu zapotrzebowanie na ciepło i obliczy współczynnik wydatków na instalację (ep) dla ogrzewania.

Im mniejszy współczynnik, tym wydajniejsze jest ogrzewanie. Największą korzyścią dla Państwa jest to, że mogą Państwo szybciej osiągnąć standard domu energooszczędnego. Współczynnik wydatków na instalację ACALOR średnio zawiera się w przedziale od 0,53 do 0,64 w zależności od obiektu i standardu jego izolacji. Ponadto ogrzewania porównywane są za pomocą rocznego współczynnika godzin pracy i współczynników wydajności (COP). Uznany i potwierdzony przez bank rozwoju KfW roczny współczynnik godzin pracy ACALOR wynosi około 4,51.

NAJLEPSZYM dowodem na wydajność ogrzewania jest jednak zużycie odnotowywane przez klienta. Na tej podstawie mogą Państwo stwierdzić, w jaki sposób rzeczywiście w praktyce funkcjonuje ogrzewanie.
Więcej informacji:
>> Przebieg budowy – duże projekty (PDF do pobrania)
>> Dane naszych klientów dotyczące zużycia
Otrzymają Państwo od nas opracowanie dotyczące systemu ACALOR wraz z koniecznymi danymi z rysunkami i opisami oraz wskazówkami dotyczącymi przygotowania:

 • dla inwestorów budowlanych (konieczne przepusty przez podłogę i ściany),
 • dla firmy elektroinstalacyjnej (karty danych naszego systemu na potrzeby podłączenia w domu, dane dotyczące przekrojów kabli w instalacji elektrycznej, rozmieszczenia termostatu w domu i koniecznych gniazd sieciowych)
 • dla firmy instalującej sanitariaty (podłączenie pompy ciepła do wody użytkowej)


 • Uwzględniając świadectwo energetyczne obiektu określimy rzeczywiste zapotrzebowanie domu na energię, zinterpretujemy obciążenie grzejnikowe systemu ACALOR, wyznaczymy odstępy i długości rur w ogrzewaniu podłogowym oraz obliczymy dokładną ilość czynnika chłodniczego.

  Dzięki temu zapewniamy, że system ACALOR zostanie optymalnie dostosowana do Państwa obiektu i osiągnięty zostanie pożądany oszczędny i bezawaryjny sposób funkcjonowania instalacji.
  Więcej informacji:
  >> Dane naszych klientów dotyczące zużycia
  Nie oferujemy Państwu pojedynczych komponentów, lecz wyłącznie usługi w celu zapewnienia w pełni funkcjonującego systemu ACALOR wraz z ogrzewaniem podłogowym i jego komponentami wraz z pracami dodatkowymi w stałej cenie.

  Obejmuje ona także roboty ziemne, wykonanie fundamentu dla jednostki zewnętrznej i podłączenie instalacji elektrycznej urządzenia. Mogą więc Państwo w spokoju dokonywać kalkulacji na podstawie stałej ceny. Usługi, których nie świadczymy, zostaną dokładnie wymienione w ofercie, aby mogli Państwo uwzględnić je w swojej kalkulacji. Nazywamy to pakietem „all inclusive“.
  Więcej informacji:
  >> Co klienci mówią na temat funkcji chłodzenia ACALOR?
  >> Dane naszych klientów dotyczące zużycia
  Sporządzenie oferty
  Kiedy i jaki rodzaj energii mogą Państwo wykorzystać w sensowny sposób?

  Jakie źródło energii stanowi sensowne rozwiązanie, a jakie w mniejszym stopniu?
  W jaki sposób można optymalnie zastosować rozwiązania fotowoltaiczne?
  Czy konieczna jest instalacja wentylacyjna? Sensowne rozwiązanie z rekuperacją ciepła czy bez?

  W jaki sposób uzyskać dom plus energetyczny?
  Jak wysokie będą moje prognozowane koszty ogrzewania? Z chęcią udzielimy Państwu porad i z pewnością dostarczymy Państwu stosownej odpowiedzi.
  Przejdź do kontaktu

  Przebieg montażu systemu ACALOR

  Przed rozpoczęciem budowy wspólnie z nami poczynione zostały przygotowania planistyczne na przykład poprzez wyznaczenie lokalizacji (na zewnątrz i wewnątrz)… Opracowanie techniczne jest już dla Państwa gotowe.

  Wraz z potwierdzeniem zlecenia otrzymują Państwo do wstępnego przejrzenia szczegółową listę dotyczącą przebiegu montażu wraz ze wskazówkami dotyczącymi przygotowań.

  1. Przygotowania do pierwszego etapu budowy
  Budowa obiektu w stanie surowym została zakończona. Teraz opłaca się skorzystać z naszego wypróbowanego planistycznego przygotowania montażu. Powiemy Państwu, gdzie konieczne są konkretne przepusty przez ściany lub podłogi. Dzięki temu mogą Państwo oszczędzić pieniądze i zapobiec konieczności przeprowadzania dodatkowych prac.
  Wyznaczone terminy umożliwiają Państwu zapewnienie przebiegu budowy bez zakłóceń.

  Otrzymają Państwo od nas dokładną informację na temat terminu montażu i czasu jego trwania. Dzięki temu mogą Państwo dokładnie zaplanować kolejne etapy budowy.

  Zgodnie z życzeniem pozostajemy w stałym kontakcie z Państwem lub Państwa wykonawcami i ustalamy termin lub oczywiście termin zastępczy, jeżeli konieczne jest dla Państwa jego przesunięcie.
  Tynki wewnętrzne i izolacja podłogowa wraz z folią mocowaną zszywkami muszą być skończone.
  Ponadto powinno być wykonane ocieplenie dachu, uszczelnienie okien i drzwi po zamontowaniu.

  W dwa dni wykonywane będą ogrzewanie podłogowe i konieczne piony instalacyjne oraz rozdzielacze obwodów grzejnych. Fundamenty dla urządzenia ACALOR wraz ze stalową konstrukcją. Rury ogrzewania podłogowego napełniane są azotem i poddawane próbie szczelności pod ciśnieniem 30 bar. Bezpośrednio po tym można rozpocząć prace polegające na ułożeniu jastrychu.
  Po wyłożeniu jastrychu faza jego schnięcia trwa od 10 do 21 dni. Następnie po tym etapie można go wygrzewać.
  Już przed rozpoczęciem pierwszej fazy budowy zostaje ustalany przewidywany termin ukończenia prac (drugi etap budowy).
  Dokładny termin montażu jest wspólnie ustalany i potwierdzony.
  W ciągu dwóch dni zakończy się ustawianie pompy ciepła do wody użytkowej, instalacja jednostki zewnętrznej i rozdzielacza przewodów grzejnych. Teraz system ACALOR jest gotowy do pracy. Nasi technicy uruchomią i zaprogramują system ACALOR, wdrożą inwestorów, wyjaśnią kwestię ustawień głównego termostatu z uwzględnieniem zainstalowanych fabrycznie funkcji. Nastąpi wspólne uruchomienie fazy nagrzewania jastrychu.

  Główny termostat ACALOR mierzy temperaturę pomieszczenia. Z reguły proces zostaje zakończony po ok. 200 godzinach.

  Nagrzewanie jastrychu przeprowadzane jest wyłącznie z wykorzystaniem pracy naszego systemu ACALOR. Nie wykorzystujemy przy tym żadnego dodatkowego ogrzewania elektrycznego (grzałki), a to znajduje odzwierciedlenie w kosztach energii elektrycznej.

  Przykładowe koszty zużycia energii elektrycznej:
  W przypadku programu nagrzewania jastrychu trwającego 200 h średnie zapotrzebowanie 500 kWh prądu. Przy 0,55 PLN/kWh daje to kwotę w wysokości 275 PLN.
  Więcej informacji:
  >> Jak nasi klienci oceniają zrealizowany przez nas montaż
  >> Dane naszych klientów dotyczące zużycia