Planungsphase

Faza planowania

Wykorzystanie systemu ACALOR możliwe jest w nowym budownictwie, a także w przypadku renowacji w obszarze ogrzewania podłogowego i ściennego.

Zarówno domy jednorodzinne, domy wielorodzinne, obiekty przemysłowe, kościoły, jak również hale (o wysokości ok. 10 m) z powodzeniem były wyposażane w system ACALOR. Czy muszą Państwo sprostać specjalnym wymogom, jak na przykład w przypadku domów starców lub placówek opieki nad dziećmi? Także w tych przypadkach mogą Państwo polegać na naszym doświadczeniu.
Obiekt wzorcowy: dom jednorodzinny
Obiekt wzorcowy: dom jednorodzinny
Dom wielorodzinny
Dom wielorodzinny
Obiekt przemysłowy: stacja kontroli TÜV i hala widowiskowa
Obiekt przemysłowy: stacja kontroli TÜV i hala widowiskowa

Więcej informacji:
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Wysoka wydajność systemu ACALOR znacznie ułatwi Państwu spełnienie wytycznych banku rozwoju KfW. A wszystko to bez zastosowania dodatkowych i drogich instalacji technicznych, jak np. instalacje solarne, wentylacyjne. Doradca ds. rozwiązań energetycznych sporządzi dla Państwa świadectwo energetyczne, ustali współczynniki izolacyjności termicznej (współczynnik transmisji = HT), a spółka ENnergy GmbH dostarczy doradcy planowane wskaźniki energii pierwotnej (EP), szczegółową ocenę instalacji ACALOR (wskaźnik eP = wskaźnik wydatków na instalację).

Oczywiście system ACALOR został zgłoszony w banku rozwoju KfW. Odpowiednie poświadczenie możemy dostarczyć na Państwa życzenie.

W celu ułatwienia obliczeń dotyczących instalacji ACALOR w świadectwie energetycznym na życzenie udostępnimy Państwu niezależną i potwierdzoną przez bank rozwoju KfW ekspertyzę z zaleceniami dotyczącymi obliczeń.
Prosta droga!
prosta droga
KfW - dom energooszczędny 40+, 40, 55
KfW - dom energooszczędny 40+, 40, 55

Więcej informacji:
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Jeżeli Państwa domy od zawsze wyposażane były w dobrej jakości izolację termiczną, wówczas w celu uzyskania przejścia z KFW 70 do 55 wystarczy zastosować system ACALOR i to często w sposób neutralny pod względem kosztów. Wielu spośród naszych klientów (wykonawcy budów, planiści i klienci z sektora publicznego) dzięki zastosowaniu systemu ACALOR z powodzeniem osiągnęło standard domu energooszczędnego 55.

Z czysto technicznego punktu widzenia do domu energooszczędnego 55 nie potrzeba żadnej instalacji wentylacyjnej. O tym, czy jest ona jednak stosowana, decyduje sam klient. Jedynie w przypadku domu energooszczędnego 40 należy zastosować instalację wentylacyjną z rekuperacją ciepła.
Więcej informacji:
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Nieco fizyki: Czy to z wykorzystaniem wody, czy też za pomocą czynnika chłodniczego, zawsze ogrzewają Państwo podłogę. Jeżeli ustawią Państwo teraz inną temperaturę pomieszczenia, wówczas dochodzi do następującej sytuacji: Ogrzewanie wytwarza nowe ciepło i przesyła je do podłogi. Ciepło szybko tam dociera. Teraz ciepło musi jeszcze tylko pokonać 5 do 6 cm jastrychu (nagrzać), a to musi potrwać. Dlatego też w przypadku ogrzewania podłogowego mówimy o ogrzewaniu akumulacyjnym, które wykazuje wolniejsze nagrzewanie niż grzejnik. A to oznacza, że zmiana temperatury musi potrwać. Za pomocą wody sterują Państwo tym procesem poprzez regulację dla danego pomieszczenia. Termostat wyposażony jest w elektronikę, która kontroluje temperaturę powietrza. Jeżeli ustawili Państwo temperaturę pomieszczenia na 20°C, wówczas elektronika np. przy 18°C włącza tryb ogrzewania i wyłącza go przy temperaturze 20°C. Ciepło w podłodze nie zostało jednak wówczas zużytkowane. Tym samym temperatura pomieszczenia zostaje zwiększona do ponad 20°C. Efekty fizyczne były imponujące.

Z wykorzystaniem systemu ACALOR ciepło transportowane jest w wężach grzejnych za pomocą czynnika chłodniczego i oddawane zawsze tam, gdzie występują różnice temperatury. To, w jakim stopniu warunki fizyczne optymalizują system, mogą Państwo zaobserwować praktycznie zawsze wtedy, gdy promienie słoneczne wpadają do pokoju i stykają się z podłogą. Mimo intensywności nasłonecznienia miejsce to nie staje się cieplejsze niż inne dowolne miejsce w danym pomieszczeniu, ponieważ nie jest w nim konieczne żadne dodatkowe wypromieniowanie ciepła. Po krótkim czasie będą Państwo mogli stwierdzić, że w tej kwestii nic nie jest doskonalsze niż natura, od której podpatrzyliśmy tę koncepcję.
Natura to dla nas doskonały wzór do naśladowania!
Termostat
Termostat
Ułożone ogrzewanie podłogowe
Ułożone ogrzewanie podłogowe
Jastrych w fazie nagrzewania
Jastrych w fazie nagrzewania

Więcej informacji:
>> Komfort ciepła (PDF do pobrania)
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Oto opinia klienta ACALOR: Jeśli chodzi o emisję dźwięków, to jak dotąd każdy sąsiad jest zadowolony. Nic nie słychać.

Należy uwzględnić, że instalacja musi zostać umieszczona maks. 8 m od przepustu przez dom, aby uzyskać najlepszy efekt cieplny. Większe odległości lokalizacji wiążą się ze stratami ciepła i dodatkowo powodują wyższe zużycie. Z chęcią pomożemy Państwu wyznaczyć optymalną lokalizację urządzenia ACALOR.

Jednostka zewnętrzna systemu ACALOR komponuje się wspaniale z otoczeniem. Jednak w tym przypadku liczy się funkcjonalność i efektywność.

Główny nacisk położony jest na oszczędność naszego systemu ACALOR.

Niektórzy z naszych pomysłowych klientów wprowadzają wizualne udoskonalenia we własnym zakresie.
Przykład klienta
Przykład klienta
Przykład klienta
Przykład klienta

Więcej informacji:
>> Dokumentacja budowy domu klienta
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Ogrzewanie zawsze wiąże się także z ciepłą wodą. Dzięki naszemu niezawodnemu systemowi ACALOR także w zimie nie stanowi to żadnego problemu.

Zapewnia to pompa ciepła ACALOR do wody użytkowej.

W zimie nadmiar ciepła pochodzący z ogrzewania z wykorzystaniem systemu ACALOR zostaje fachowo przeprowadzony przez pompę ciepła do wody użytkowej, a ciepło powoduje ogrzanie wody.

Czy w lecie system ACALOR musi specjalnie przechodzić przez cały proces uruchomienia, aby zapewnić ciepłą wodę? Nie. Dlatego też koszty eksploatacji ubocznej pozostają na niskim poziomie. W lecie ciepła woda zapewniana jest dzięki własnej pompie ciepła ACALOR do wody użytkowej.

Zużycie energii elektrycznej pompy ciepła ACALOR do wody użytkowej w lecie jest niższe niż jednostki zewnętrznej ACALOR. A to się opłaca.

Na instalacje techniczne ACALOR trzeba zaplanować maks. 1 m2 powierzchni gruntu. Pomieszczenie powinno mieć objętość wynoszącą co najmniej 10 m3 i najlepiej, by było wyposażone w okno. Ze względów energetycznych oraz ze względu na komfort mieszkania NIE zaleca się planowania pomieszczenia grzewczego na piętrze lub na poddaszu. Z chęcią pomożemy Państwu w wyborze optymalnej wielkości pomieszczenia i optymalnej lokalizacji instalacji technicznej ACALOR.
Rozdzielacz obwodów grzejnych
Rozdzielacz obwodów grzejnych
Pompa ciepła do wody użytkowej
Pompa ciepła do wody użytkowej

Więcej informacji:
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Na podstawie celu użytkowania przestrzeni mieszkalnej opracujemy wspólnie z Państwem koncepcję temperatury w pomieszczeniach.

Zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń dokonuje się wyboru temperatury podstawowej i pożądanej wykładziny podłogowej. Dzięki temu system ACALOR zostaje dokładnie dostosowany do potrzeb mieszkańców domu.

Wykładzina podłogowa

Pod względem energooszczędności polecamy zastosowanie ceramicznych wykładzin podłogowych oraz przyklejenie wykładziny podłogowej na całej powierzchni w celu zapewnienia optymalnego rozdziału ciepła i maksymalnie niskich kosztów eksploatacyjnych.

Oczywiście istnieje możliwość zastosowania parkietu, wykładziny winylowej, linoleum itd.
Oaza komfortu klienta
Oaza komfortu klienta
Płytki wykładzinowe
Płytki wykładzinowe
Konstrukcja podłogi
Konstrukcja podłogi

Więcej informacji:
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Przykładowo pokój dziecięcy zostaje pewnego dnia przekształcony w sypialnię. A wtedy temperatura może zostać dostosowana do nowego sposobu wykorzystania pomieszczenia.
Zawór
Zawór
Zawór
Zawór

Więcej informacji:
>> Prospekt o systemie ACALOR (PDF do pobrania)
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Decydującymi czynnikami w przypadku powstawania wody kondensacyjnej są temperatura i wilgotność powietrza. W pierwotnej postaci występuje ona w powietrzu jako niewidoczna para wodna. Jej zawartość nie jest jednak stała. Im powietrze jest cieplejsze, tym więcej wody może ono związać. W domu występują strefy o zróżnicowanym cieple. Decydujące znaczenie dla temperatury pomieszczenia ma to, jak dobrze izolowane są ściany zewnętrzne, jak rozmieszczone są ogrzewanie i okna lub w jaki sposób ciepło może rozprzestrzeniać się w pokoju. Ilość wody zawarta w powietrzu z reguły jest taka sama w całym pomieszczeniu. Jeżeli w którymś miejscu temperatura spadnie tak nisko, że względna wilgotność powietrza osiąga 100 procent, wówczas osadza się woda.

System ACALOR nie nagrzewa powietrza. Ciepło oddawane przez podłogę odbijane jest w całym pomieszczeniu jako promieniowanie cieplne. W ten sposób w pomieszczeniu nie dochodzi do powstawania różnic w temperaturze, a tym samym do powstawania zimnych stref (sufity, ściany etc.), w których może osadzać się woda kondensacyjna.

Brak wilgotnych miejsc = brak pleśni w domu
Prawidłowe wietrzenie
Prawidłowe wietrzenie
Temperatura podłogi: zdjęcie termograficzne
Temperatura podłogi: zdjęcie termograficzne
Temperatura sufitu: zdjęcie termograficzne
Temperatura sufitu: zdjęcie termograficzne
Łazienka: zdjęcie termograficzne
Łazienka: zdjęcie termograficzne

Więcej informacji:
>> Równomierny rozdział ciepła (PDF do pobrania)
>> Informacja zwrotna od inwestorów