Planungsphase

Faza planowania

Montaż systemu ACALOR możliwy jest zarówno w nowym budownictwie, a także w przypadku renowacji starszego obiektu w obszarze ogrzewania podłogowego i ściennego.

Zarówno domy jednorodzinne, jak i wielorodzinne można z powodzeniem wyposażyć w innowacyjny i inteligentny system ACALOR.

Czy mają Państwo specjalne życzenia dotyczące ogrzewania lub chłodzenia domu?
Z chęcią opracujemy wspólnie z Państwem najnowocześniejsze rozwiązania.
Obiekt wzorcowy: dom jednorodzinny
Obiekt wzorcowy: dom jednorodzinny
Dom wielorodzinny
Dom wielorodzinny
Obiekt przemysłowy: stacja diagnostyczna wraz z halą bankietową.
Obiekt przemysłowy: stacja diagnostyczna wraz z halą bankietową.

Więcej informacji:
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Dzięki wysokiej wydajności systemu ACALOR spełnienie wytycznych banku rozwoju KFW możliwe jest bez konieczności stosowania takich rozwiązań technicznych jak np. energia solarna, wentylacja. Oszczędności wskutek braku konieczności stosowania „zbędnej“ techniki plus wysokie bezzwrotne dotacje pozwalają na lepsze wyposażenie Państwa wymarzonego domu.

Doradca ds. rozwiązań energetycznych sporządzi dla Państwa świadectwo energetyczne, ustali współczynniki izolacyjności termicznej (współczynnik transmisji = HT), a spółka ENnergy GmbH dostarczy doradcy planowane wskaźniki energii pierwotnej (EP), szczegółową ocenę instalacji ACALOR (wskaźnik eP = wskaźnik wydatków na instalację).

Oczywiście system ACALOR został zgłoszony w banku rozwoju KfW. Na życzenie mogą otrzymać Państwo odpowiednie zaświadczenie.

W celu ułatwienia obliczeń dotyczących instalacji ACALOR w świadectwie energetycznym na życzenie udostępnimy Państwu niezależną i potwierdzoną przez bank rozwoju KfW ekspertyzę z zaleceniami dotyczącymi obliczeń.
Prosta droga!
prosta droga
KfW - dom energooszczędny 40+, 40, 55
KfW - dom energooszczędny 40+, 40, 55

Więcej informacji:
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Wiele firm budowlanych wykorzystuje w Państwa domach izolację termiczną o wysokich parametrach. Dlatego też, można osiągnąć przejście z domu KFW 70 do 55 poprzez zastosowanie naszego systemu ACALOR przy neutralnym poziomie kosztów.

Z punktu widzenia obliczeń dla domu energooszczędnego 55, nie ma wymogu montowania instalacji wentylacyjnej.
Odradzamy jej zastosowanie z różnych względów (alergia na pyłki, kurz domowy, itp.).

Jedynie w przypadku domu energooszczędnego 40, konieczne jest zastosowanie instalacji wentylacyjnej z rekuperacją ciepła.
Więcej informacji:
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Cytat z ekspertyzy ITG Drezno:
Ocena EnEV dla pomp ciepła z bezpośrednią kondensacją

Zgodnie z § 14 ustęp 2 Rozporządzenia EnEV 2014 „instalacje grzewcze zasilane wodą w przypadku montażu w budynku muszą zostać wyposażone z samoistnie działające urządzenia do regulacji temperatury pokojowej w poszczególnych pomieszczeniach. Obowiązek ten nie dotyczy ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach o powierzchni użytkowej mniejszej niż sześć metrów kwadratowych. Zdanie 1 nie dotyczy pojedynczych urządzeń grzewczych, które są przystosowane do eksploatacji z wykorzystaniem stałych lub płynnych paliw. Z wyjątkiem budynków mieszkalnych dla grup budynków tego samego rodzaju i o tym samym celu użytkowania dopuszcza się regulację zbiorczą. Jeżeli wyposażenie wymagane w zdaniu 1 do 3 nie występuje w przypadku istniejących już budynków, właściciel musi dokonać doposażenia. Ogrzewania podłogowe, które zostały zamontowane przed 1. lutego 2002 r., w ramach odstępstwa od pierwszej części 1 zdania mogą być wyposażone w urządzenia do zbiorczej dostosowania wydajności ogrzewania do obciążenia grzejnikowego.“

W przypadku pomp ciepła o kondensacji bezpośredniej jako nośnik ciepła ogrzewania podłogowego stosuje się czynnik chłodniczy propan. Tym samym nie podlegają one zdefiniowanemu w § 14 ustęp 2 zdanie 1 Rozporządzenia EnEV 2014 obowiązkowi stosowania urządzeń do indywidualnej regulacji temperatury pokojowej w poszczególnych pomieszczeniach (regulacja indywidualna pomieszczeń). Rezygnacja z indywidualnej regulacji pomieszczeń prowadzi wprawdzie do większych strat ciepła, których ocena znajduje się poniżej.

System ACALOR z kondensacją bezpośrednią w skutek fizycznej zasady działania wykazuje większą zależność miejscowego oddawania ciepła od temperatury otoczenia rur. Dzięki temu znany w przypadku konwencjonalnego ogrzewania podłogowego efekt samoregulacji jest znacznie skuteczniejszy. Ta fizyczna zaleta nie została ujęta w normach EnEV.

Koniec cytatu
Więcej informacji:
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Regulacja ciepła występuje w ogrzewaniu podłogowym. Każda pożądana zmiana temperatury w pomieszczeniu wiąże się z następującym procesem: Ogrzewanie wytwarza nowe ciepło i przesyła je do podłogi. Ciepło szybko tam dociera. Teraz ciepło musi jeszcze tylko pokonać 5 do 6 cm jastrychu (nagrzać), za zwyczaj trwa to jakiś czas.. Nagrzewanie przebiega przy tym zawsze wolniej niż schładzanie. Dlatego też, w przypadku ogrzewania podłogowego mówimy o ogrzewaniu akumulacyjnym, które wykazuje wolniejsze nagrzewanie niż grzejnik.

Za pomocą wody sterują Państwo tym procesem poprzez regulację temperatury dla danego pomieszczenia przy użyciu termostatu. Termostat wyposażony jest w elektronikę, która kontroluje temperaturę powietrza. Jeżeli ustawili Państwo temperaturę pomieszczenia na 20°C, wówczas elektronika np. przy 18°C włącza tryb ogrzewania i wyłącza go przy temperaturze 20°C. Ciepło w podłodze nie zostało jednak wówczas zużytkowane. Tym samym temperatura pomieszczenia zostaje zwiększona do ponad 20°C. Efekty fizyczne były imponujące.

W systemie ACALOR ciepło transportowane jest w wężach grzejnych za pomocą czynnika chłodniczego i oddawane zawsze tam, gdzie występują różnice temperatury. To, w jakim stopniu warunki fizyczne optymalizują system, mogą Państwo zaobserwować praktycznie zawsze wtedy, gdy promienie słoneczne wpadają do pokoju i stykają się z podłogą. Mimo intensywności nasłonecznienia, miejsce to, nie staje się cieplejsze, niż inne dowolne miejsce w danym pomieszczeniu, ponieważ nie jest w nim konieczne żadne dodatkowe odpromieniowanie ciepła. Po krótkim czasie będą Państwo mogli stwierdzić, że w tej kwestii nic nie jest doskonalsze, niż natura od której, podpatrzyliśmy tę koncepcję.

Natura, to dla nas doskonały wzór do naśladowania!
Termostat
Termostat
Ułożone ogrzewanie podłogowe
Ułożone ogrzewanie podłogowe
Jastrych w fazie nagrzewania
Jastrych w fazie nagrzewania

Więcej informacji:
>> Komfort ciepła (PDF do pobrania)
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Jednostka zewnętrzna systemu ACALOR charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Przykładamy dużą wagę do tego, aby zapewnić niski poziom odgłosów eksploatacji.

Natomiast, aby uzyskać najlepszy efekt ciepła, należy zwrócić uwagę na to, że instalacja musi zostać umieszczona maks. 8m od budynku. Większe odległości lokalizacji wiążą się ze stratami ciepła i dodatkowo powodują wyższe zużycie. Z chęcią pomożemy Państwu wyznaczyć optymalną lokalizację pompy ciepła bezpośredniego ACALOR.

Jednostka zewnętrzna systemu ACALOR komponuje się wspaniale z otoczeniem. Jednak w tym przypadku liczy się funkcjonalność i efektywność.

Główny nacisk położony jest na oszczędność naszego systemu ACALOR.

Niektórzy z naszych klientów sami wprowadzili wizualne udoskonalenia we własnym zakresie.
Przykład klienta
Przykład klienta
Przykład klienta
Przykład klienta

Więcej informacji:
>> Dokumentacja budowy domu klienta
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Tam gdzie inni producenci pomp ciepła stosują grzałki elektryczne, nasz czynnik chłodniczy pracuje z maksymalną efektywnością.

Pompa ciepła do wody użytkowej ACALOR, nie korzysta z żadnych dodatkowych urządzeń elektrycznych. Dlatego też w zimie nadmiar ciepła pochodzący z ogrzewania z wykorzystaniem systemu ACALOR zostaje fachowo przeprowadzony przez pompę ciepła do wody użytkowej, co daje w efekcie końcowym ogrzanie wody.

Czy w lecie system ACALOR ma się specjalnie uruchamiać, aby zapewnić ciepłą wodę?
Nie, w lecie ciepła wodę zapewnia pompa ciepła ACALOR do wody użytkowej. Dlatego też koszty eksploatacji ubocznej pozostają na niskim poziomie.

Zużycie energii elektrycznej pompy ciepła ACALOR do wody użytkowej w lecie jest niższe, niż jednostki zewnętrznej ACALOR. Stosując to rozwiązanie obniżyliśmy koszty eksploatacji o 40%.

Na urządzenia techniczne ACALOR trzeba zaplanować maks. 1 m2 pomieszczenia grzewczego. Pomieszczenie, powinno mieć objętość wynoszącą co najmniej 10 m3, najlepiej, aby było wyposażone w okno. Ze względów energetycznych oraz ze względu na komfort mieszkania nie zaleca się planowania pomieszczenia grzewczego na piętrze lub na poddaszu.
Z chęcią pomożemy Państwu w wyborze optymalnej wielkości pomieszczenia i optymalnej lokalizacji dla instalacji urządzeń technicznych ACALOR.
Rozdzielacz obwodów grzejnych
Rozdzielacz obwodów grzejnych
Pompa ciepła do wody użytkowej
Pompa ciepła do wody użytkowej

Więcej informacji:
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Dzięki temu system ACALOR zostaje dokładnie dostosowany do potrzeb mieszkańców domu.

Zgodnie z planowanym przeznaczeniem pomieszczeń dokonuje się wyboru temperatury podstawowej i okładziny podłogowej. Dzięki temu system ACALOR zostaje dokładnie dostosowany dla potrzeb mieszkańców domu.

Ze względu na większą energooszczędność polecamy zastosowanie ceramicznych okładzin podłogowych oraz przyklejenie wykładziny podłogowej na całej powierzchni w celu zapewnienia optymalnego rozdziału ciepła i maksymalnie niskich kosztów eksploatacyjnych.

Oczywiście istnieje możliwość zastosowania parkietu, wykładziny winylowej, linoleum itd.
Oaza komfortu klienta
Oaza komfortu klienta
Płytki wykładzinowe
Płytki wykładzinowe
Konstrukcja podłogi
Konstrukcja podłogi

Więcej informacji:
>> Informacja zwrotna od inwestorów
Państwa dziecko studiuje i opuszcza dom. Oczywiście nie pozostawiają Państwo jego pokoju dziecięcego bezużytecznie i przekształcają go w pomieszczenie do zajęć hobbistycznych. A wtedy temperatura może naturalnie zostać dostosowana do nowego sposobu wykorzystania pomieszczenia.
Zawór
Zawór
Zawór
Zawór

Więcej informacji:
>> Prospekt o systemie ACALOR (PDF do pobrania)
>> Informacja zwrotna od inwestorów
„To że w starych murach i wilgotnych piwnicach istnieje zagrożenie powstawania pleśni, jest szeroko znanym problemem. Aktualnie także w wielu nowych budynkach istnieje problem powstawania pleśni. Według szacunków dotyczy to co drugiego budynku.“ Tu czy tu horror zaczyna się podobnie."

Decydującymi czynnikami w przypadku powstawania wody kondensacyjnej są temperatura i wilgotność powietrza. W pierwotnej postaci występuje ona w powietrzu jako niewidoczna para wodna. Jej zawartość nie jest jednak stała. Im powietrze jest cieplejsze, tym więcej wody może ono związać. W domu występują strefy o zróżnicowanym cieple. Decydujące znaczenie dla temperatury pomieszczenia ma to, jak dobrze izolowane są ściany zewnętrzne, jak rozmieszczone są ogrzewanie i okna lub w jaki sposób ciepło może rozprzestrzeniać się w pokoju. Ilość wody zawarta w powietrzu z reguły jest taka sama w całym pomieszczeniu. Jeżeli w którymś miejscu temperatura spadnie tak nisko, że względna wilgotność powietrza osiąga 100 procent, wówczas osadza się woda.

System ACALOR nie nagrzewa powietrza. Ciepło oddawane przez podłogę odbijane jest w całym pomieszczeniu jako promieniowanie cieplne. W ten sposób w pomieszczeniu niemalże nie dochodzi do powstawania różnic w temperaturze, a tym samym do powstawania zimnych stref (sufity, ściany etc.), w których może osadzać się woda kondensacyjna.

Brak wilgotnych miejsc = brak pleśni w domu
Prawidłowe wietrzenie
Prawidłowe wietrzenie
Temperatura podłogi: zdjęcie termograficzne
Temperatura podłogi: zdjęcie termograficzne
Temperatura sufitu: zdjęcie termograficzne
Temperatura sufitu: zdjęcie termograficzne
Łazienka: zdjęcie termograficzne
Łazienka: zdjęcie termograficzne

Więcej informacji:
>> Równomierny rozdział ciepła (PDF do pobrania)
>> Informacja zwrotna od inwestorów