Gewerbe - Mehrfamilienhaus

Dom wielorodzinny – obiekty gospodarcze


Każdy projekt wiąże się ze szczególnymi wymogami stawianymi architektom i planistom. Niezależnie od tego jakie zadanie zaplanowali dla Państwa inwestorzy, dzięki systemowi ACALOR będą Państwo o krok bliżej celu.

Zaufajcie Państwo naszemu ogromnemu doświadczeniu i wymagajcie.
Otrzymają Państwo od nas opracowanie dotyczące systemu ACALOR wraz z koniecznymi danymi z rysunkami i opisami oraz wskazówkami dotyczącymi przygotowania:

 • dla przedsiębiorcy budowlanego: wymagane przepusty przez podłogi i ściany,

 • dla firmy elektroinstalacyjnej: karty danych pompy ciepła do podłączenia w domu,
  dane dotyczące przekrojów kabli elektrycznych,
  lokalizacja termostatu w domu i inne

 • dla firmy instalującej sanitariaty: podłączenie pompy ciepła do wody użytkowej


 • Uwzględniając świadectwo energetyczne obiektu określimy rzeczywiste zapotrzebowanie jednostek mieszkaniowych na energię, zinterpretujemy obciążenie grzejnikowe systemu ACALOR, wyznaczymy odstępy i długości rur w ogrzewaniu podłogowym oraz obliczymy dokładną ilość czynnika chłodniczego. Ponadto wytyczymy optymalne pozycje czujników temperatury.

  Dzięki temu zapewniamy, że nasz system ACALOR zostanie optymalnie dostosowany do Państwa obiektu najmu i osiągnięty zostanie - pożądany - oszczędny i bezawaryjny sposób funkcjonowania instalacji.
  Różnorodność przedsiębiorstw oznacza różnorodność potrzeb pracowników w odniesieniu do klimatu w pracy. Jeżeli pracownik czuje się komfortowo, wówczas wzrasta jakość i wydajność jego pracy. Za ciepła, za zimna atmosfera lub ciąg powietrza spowodowany klimatyzacją w błyskawicznym tempie powodują stany chorobowe.
  Dlatego też szczególnie ważna jest równomierna temperatura w całym biurze. Zarówno w lecie, jak i w zimie system ACALOR w sposób stały zapewnia zdrowie pracowników.
  Rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy przewiduje, co następuje:

  Jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekracza 26° Celsjusza, wówczas pracodawca powinien wdrożyć następujące środki:
  Wprowadzić rozwiązania zapewniające ochronę przed promieniowaniem słonecznym urządzenia wentylacyjne, ruchomy czas pracy w celu przesunięcia czasu wykonywania pracy. Złagodzić zasady ubierania się. Zapewnić napoje.
  Integralna funkcja chłodzenia do systemu ACALOR. Utrzymujemy pożądaną temperaturę w pomieszczeniu. Przy temperaturze pomieszczenia powyżej 30° Celsjusza pracodawca musi zastosować wymienione powyżej środki, jeżeli temperatura w pomieszczeniu wzrośnie powyżej 35° Celsjusza, wówczas biura lub pomieszczenia pracownicze powinny być wyłączone z użytkowania. W pomieszczeniach chłodzonych systemem ACALOR, temperatura nie wzrastała do takich wartości.

  Nasze rozwiązanie: Zarówno w lecie, jak i w zimie system ACALOR zapewnia pożądane wartości i produktywność Państwa pracowników. Za pomocą czynnika chłodniczego w ogrzewaniu podłogowym usuwamy z biura / pomieszczenia pracowniczego ciepło i odprowadzamy je na zewnątrz budynku. Prosto, zdrowo i komfortowo. Od lat udowadniamy naszą skuteczność np. w hali sportowej w Bawarii.

  Specyfika w przypadku budownictwa gospodarczego

  Także w tym przypadku możemy spełnić wymogi rozporządzenia EnEV lub banku rozwoju KfW. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o przyznanie środków z programu KfW 153 (tylko budynki mieszkalne). Oczywiście korzysta on z doskonałych rozwiązań technicznych, a w związku z tym cieszy się z niezwykle niskich kosztów utrzymania i eksploatacji. Państwo jako architekci pozostawiają swoich konkurentów wyraźnie w tyle.
  Powierzchnie podłóg betonowych w halach muszą być chronione przed dużymi wahaniami temperatur. Nierównomierne nagrzewanie (nasłonecznienie) lub chłodzenie (mróz) może powodować uszkodzenia. Aktywacja rdzenia betonowego poprzez zastosowanie ogrzewania podłogowego ACALOR niesie ze sobą korzyści, ponieważ następuje ona równomiernie i powoli, a temperatura podłogi w lecie i w zimie utrzymywana jest na stabilnym poziomie.
  Specjalne wymogi stawiane podłogom przemysłowym dotyczą obciążeń punktowych. Mogą one powstawać zarówno wskutek obciążeń ruchomych, jak i obciążeń oddziałujących długoterminowo.
  Także w tych warunkach można zamontować ogrzewanie podłogowe ACALOR, ponieważ umieszczone jest ono w zbrojeniu, a w związku z tym może pracować jeszcze efektywniej.
  Powierzchnia użytkowa: 1.850,00 m2 - obudowana powierzchnia: 11.500,00 m3, KFW 85

  Zadanie specjalne Mimo braku rozdziału termicznego zapewnić stałą temperaturę na poziomie 22°C.

  Szczególny sposób użytkowania tej hali przemysłowej jako: hala sportowa i studio fitness. Wytyczenie temperatury utrzymującej się na poziomie 22°C w trakcie rozgrywania meczów ukazuje szczególną wydajność i specjalne możliwości zastosowania systemu ACALOR.

  Oprócz niskiego zużycia energii na poziomie ok. 22.000 kWh w 2014 r. między obydwoma jednostkami istniała średnia różnica temperatur leżąca w przedziale 0,3 - 0,5°C.
  Więcej informacji:
  >> Dane naszych klientów dotyczące zużycia